EMSLi nõukogu

Nõukogu (MTÜ seaduse mõistes volinike koosolek) kavandab EMSLi pikemaajalist tegevust, juhendab juhatuse tegevust ja otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Liikmed valib kolmeks aastaks EMSLi üldkoosolek ja sinna kuulub 2013. aastast kaheksa liiget (sulgudes organisatsioon, kes esitas kandidatuuri, kui muidu tegutseb mujal). Nõukogu töötab vabatahtlikkuse alusel.


Anneli Kana | Külaliikumise Kodukant juhatuse liige
anneli.kana@kodukant.ee


 

 


Jannus Jaska | EAS ja Mantral OÜ, teenusedisainer (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik) 
jannus@pulse.ee

 

 


Liisa Past | Eesti Väitlusseltsi liige
liisa.past@gmail.com 

 

 


Madle Lippus | Uue Maailma seltsi juhatuse liige, Linnalabori tegevliige (Linnalabor) 
madle@linnalabor.ee

 

 


Margo Loor | Teeme Ära SA. EMSLi nõukogu esimees
margo@letsdoitworld.org

 

 

 


Margus Rink | Magnum Medical AS juhatuse esimees (Terve Eesti Sihtasutus)
margus.rink@gmail.com

 

 


Mari-Liis Jakobson | Tallinna Ülikool, riigiteaduste instituudi lektor (Arengukoostöö Ümarlaud)
mljakobson@gmail.com
 

 


Martin Noorkõiv | Domus Dorpatensis, tegevjuht
martin.noorkoiv@dorpatensis.ee 

 

 


 

 

 


Nõukogu tööd reguleeriva töökorralduse leiate siit

Nõukogu koosolekute protokollid

Varasemalt on EMSLi nõukokku kuulunud Hille Hinsberg, Rasmus Rask, Liia Hänni, Tarmo Tüür, Sandra Lillemaa, Krista Pedak, Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Kristina Mänd, Maarja Mändmaa, Mall Hellam, Allar Jõks, Rainer Nõlvak, Eimar Veldre, Aare Hõrn, Lagle Parek, Reet Valing, Monika Salu, Jüri-Ott Salm, Toomas Trapido, Jaan Manitski, Rein Voog, Madis Masing, Uku Lember, Reet Laja, Mari Suurväli, Jaak Võsa, Kalle Laane, Tuuli Rasso, Margit Säre, Heli Aru, Aare Kasemets jpt.