EST | ENG | RUS
 
Sisukaart
Kodanikuühiskonnast
  MTÜ asutamine Liitu EMSLiga! Sõnaraamat EMSLi koolitused Väljaanded RSS  
Esileht / Kodanikuühiskonnast / Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioon
 
Kodanikuühiskond
Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioon
KATA
Kärajad 2008
Kaasamine
Uuringud
Eetikakoodeks
Hea kodaniku põhimõtted
Avalike teenuste üleandmine
Ettevõtja sotsiaalne vastutus
Ühenduste rahastamine
Rahapesu ja MTÜd
Kontakt
Büroo kontaktid
Rotermanni 8, 10111 Tln (Vana Jahuladu)
664 5077 | info@ngo.ee
Reg: 80005069

Vt maja asukohta siit.

Toeta EMSLi

Liitu infolistiga
Kalender
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mis on EKAK?


- Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014
- Rakendusplaan 2011-2014

Mitmes riigis (Eestis, Horvaatias, Inglismaal, Iirimaal, Kanadas ja ©otimaal) on välja töötatud raamistik avaliku sektori ja ühenduste koostoimimiseks lepingu või strateegilise dokumendina – Eestis ongi selleks 12. detsembril 2002 Riigikogus kinnitatud EKAK. Venemaal, Lätis ja Leedus aga alles otsitakse ühenduste rolli ühiskonnas ja sobivat koostööleppe viisi. EKAK on dokument, mis määratleb avaliku võimu ja kodanikualgatuse vastastikku täiendavaid rolle ning koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel. 2004. aasta augustis kinnitas Vabariigi Valitsus ka EKAKi tegevuskava, mille rakendamist koordineerib siseministeeriumi juures kooskäiv ühenduste ning avaliku sektori ühiskomisjon.

Loe EKAKi teksti siit. EKAKi tegevuskava aastateks 2004-2006 leiab siit. 2007. aastast viiakse aastani 2010. EKAKi ellu "Kodanikualgatuse toetamise arengukava" abil, mille kohta leiab vajalikke dokumente www.ngo.ee/kata, kust loe ka KATA täiendamise kohta 2008. augustist oktoobrini.

** TOIMUNU **

- Vabaühenduste kärajad 21. mail 2010

2010. AASTA KUULAMINE/ARUTELU RIIGIKOGUS

- Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu stenogramm Riigikogu täiskogus 15.04.10
- Kolme komisjoni ühisistungi stenogramm
- Kodanikeühenduste ettekannete taustamaterjalid

***

- Eesti vabaühenduste kärajad "Mida on EKAK meile andnud?" 31. oktoobril Tallinnas.

***

2007. AASTA KUULAMINE/ARUTELU RIIGIKOGUS:

- Täiskogu arutelu stenogramm 13.12.07
- Regionaalminister Vallo Reimaa ettekande algtekst 13.12.07
- Valge saali avaliku arutelu Stenogramm 11.12.07.doc (toimetamata)
- Koosoleku aruteluküsimused
- Alari Rammo (EMSL) - EKAKi rakendumisest ühenduste vaatenurgast
- Hille Hinsberg (Riigikantselei) - Kaasamine valdkondlike poliitikate ja õigusloome ettevalmistamisse ning elluviimisesse
- Agu Laius (EMSL) - Kodanikuühiskonna Sihtkapital
- Ülle Lepp (EKAKi ühiskomisjoni töögrupi ekspert) - Mittetulundusühenduste ja ja sihtasustuste registri korrastamisest
- Mall Hellam (Avatud Eesti Fond) - Kodanikuharidusest Eestis
- Tuulike Mänd (Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus) - Vabatahtliku tegevuse toetamine ja arendamine
- Marge Sargma (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) - Kodanikualgatuse maakondliku tugivõrgustiku arendamine

Aruanded ja analüüsid:
- 2008. aasta rakendusplaani täitmise aruanne (seisuga mai 2009)
- Vaata valitsuse poolt heaks kiidetud aruannet seisuga mai 2007 siit.
- Vaata valitsuse poolt heaks kiidetud aruannet seisuga mai 2006 siit.
- Vaata 16. juunil 2005 valitsuse poolt heaks kiidetud EKAKi rakendamise ühiskomisjoni töö ülevaadet seisuga 15. mai 2005 siit. EKAKi rakendamine 2004-2005.doc
- 2006. aasta veebruaris ilmus trükist järjekordne infovoldik Eesti kodanikuühiskonnast ja EKAKi rakendumisest, mille saab pdfina alla laadida siit.
- 2006. aasta lõpus viis EMSL läbi EKAKi ühiskomisjonis väikese kommunikatsiooniauditi, mille kokkuvõtte leiab  EKAKi kommunikatsiooniaudit 2006.doc