EST | ENG | RUS
 
Sisukaart
EMSList ja tegevusist
  MTÜ asutamine Liitu EMSLiga! Sõnaraamat EMSLi koolitused Väljaanded RSS  
Esileht / EMSList ja tegevusist / EMSLi liikmed / Astu liikmeks!
 
Teoksil
Tehtud
Juhtimine
Aruanded
EMSLi liikmed
Liikmeklubid
Miks astuda liikmeks?
Astu liikmeks!
Liikmete andmebaas
Kuidas EMSL oma liikmeid kaasab
Toeta EMSLit
Rahvusvaheline tegevus
Sündmuste kalender
Kontakt
Büroo kontaktid
Rotermanni 8, 10111 Tln (Vana Jahuladu)
664 5077 | info@ngo.ee
Reg: 80005069

Vt maja asukohta siit.

Toeta EMSLi

Liitu infolistiga
Kalender
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Astu liikmeks!


Kui sulle meeldis, mida lugesid lehelt Miks astuda liikmeks?, tutvu lähemalt, mida me oma liikmetelt ootame ning kes ja kuidas liikmeks saavad. Kui kõik sobib, ongi vast aeg avaldust täitma asuda.


*** EMSLi liige, teata oma liikmemaksu suurus elektrooniliselt allpool ***

Kes saavad ja kuidas saavad liikmeks?

EMSLi liikmeks võib astuda iga Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus, kes:

  • tahab töötada koos EMSLiga Eesti kodanikuühiskonna ja kodanikuühenduste tegevuskeskkonna tugevdamise nimel
  • on kodanikualgatuslik ja sõltumatu, see tähendab, ei ole avaliku sektori valitseva mõju all (riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajatel ei ole organisatsioonis suuremat kui 50% hääleõigust otsuste tegemisel ja/või õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonna või kõrgema juhtorgani liikmetest)
  • tegutseb avalikes huvides, see tähendab, et tema tegevusest on eelkõige kasu ühiskonnale ning ka inimestele, kes ei kuulu tema liikmeskonda
  • järgib kodanikuühenduste eetikakoodeksit ja on hea mainega
  • tegutseb avatult ja läbipaistvalt, see tähendab, on avalikustanud oma kodulehel organisatsiooni missiooni ja eesmärgid, aastaaruanded, põhikirja ja juhtorgani koosseisu
  • on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning suudab välja tuua oma tegevuse tulemusi ja mõju
  • ei ole erakond ega selle sidusorganisatsioon

Kui EMSLi nõukogu on liikmekandidaadi avalduse heaks kiitnud, annab EMSLi kontor sellest liikmesorganisatsioonidele e-posti teel teada ning neil on siis kuu aja jooksul võimalus avaldada arvamust, kui kandidaat nende meelest ei vasta ülaltoodud tingimustele. Kui sellist infot laekub, vaatab nõukogu oma otsuse üle. Kui kuu aja jooksul vastulauseid ei esitata, saadab EMSL liikmeks võetud organisatsioonile sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu arve ning liikmeõigused ja kohustused hakkavad kehtima pärast selle tasumist.

Sellised põhimõtted kiitis heaks EMSLi üldkoosolek 2010. aasta kevadel.

Liikmeks astumiseks:

1. Tutvuge põhjalikult EMSLi tegevusega, liikmeõiguste ja kohustustega.
2. Mõelge läbi, miks teie organisatsioon soovib EMSLiga liituda - kas selleks on vaja astuda liikmeks või piisab ka lihtsalt EMSLi võrgustikus osalemisest, millega ei kaasne näiteks liikmemaksu kohustust, aga ka mitte liikmeõigusi?
3. Mõelge, mida on teie organisatsioonil EMSLile pakkuda?
4. Arutage EMSLiga liitumist oma nõukogu, juhatuse ja/või liikmetega.
5. Täitke liikmeks astumise avaldus failina ja saatke meiliga info@ngo.ee. Kui me oleme selle kätte saanud, võtame teiega ühendust.

Liikmemaks:

EMSLi liikmemaksu miinimumiks on alates 2006. aastast 365 krooni aastas ehk üks kroon päevas. Maksu suurus on soovituslikult seotud liikmesorganisatsiooni sissetulekuga eelmisel aastal.

Sissetuleku all mõeldakse kogu raha, mis aasta jooksul organisatsioonile laekunud, olgu tegevus- või projektitoetustest, annetustest, liikmemaksudest, ettevõtlusest vms. Iga liige teavitab EMSLi 31. märtsiks, millises summas ta liikmemaksu tasub:

Sissetulek eelmisel aastal               Soovituslik liikmemaks jooksval aastal
Kuni 40 000 krooni (€ 2556)           23,33 eurot (365 krooni)
Kuni 500 000 krooni (€ 31 956)      44,74 eurot (700 krooni)
Kuni 1 000 000 krooni (€ 63 912)   63,91 eurot (1000 krooni)
Üle 1 000 000 krooni (€ 63 912)     95,87 eurot (1500 krooni)

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 30. aprill. Liikmel on õigus taotleda EMSLi nõukogult maksutähtaja pikendamist, summas allapoole miinimumpiiri soodustusi ei tehta. Kui liige ei ole tähtajaks liikmemaksu tasunud ega taotlenud tähtaja pikendamist, on EMSLi nõukogul õigus liige välja arvata.

Ühekordne sisseastumismaks on 31,96 € (500 kr), millele lisaks tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks. Kui organisatsioon liitub EMSLiga pärast 1. juulit, peab ta jooksva aasta liikmemaksust tasuma poole. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liitumistasu ja jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

Ei ühekordne sisseastumismaks ega iga-aastane liikmemaks kuulu tagastamisele.