EST | ENG | RUS
 
Sisukaart
EMSList ja tegevusist
  MTÜ asutamine Liitu EMSLiga! Sõnaraamat EMSLi koolitused Väljaanded RSS  
Esileht / EMSList ja tegevusist
 
Teoksil
Tehtud
Juhtimine
Aruanded
EMSLi liikmed
Toeta EMSLit
Rahvusvaheline tegevus
Sündmuste kalender
Kontakt
Büroo kontaktid
Rotermanni 8, 10111 Tln (Vana Jahuladu)
664 5077 | info@ngo.ee
Reg: 80005069

Vt maja asukohta siit.

Toeta EMSLi

Liitu infolistiga
Kalender
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Missioon


EMSLi tutvustav ankeet inimestest, tegevustest, selle mõjust ja rahaasjadest.EMSLi visiooniks on läbimõeldud ja aktiivsel osalusel põhinev kodanikuühiskond, kus inimestel on soov, võimalused ja oskused positiivseid muutusi ellu viia.

EMSLi missiooniks avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste huvide kaitsjana on arendada ühenduste tegevust toetavat keskkonda ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.
EMSLi strateegilised suunad 2008–11:

VÄÄRTUSED:

EMSL tegutseb selle nimel, et ühiskonnas suureneks teadlikkus vabaühenduste rollist ja nende tegevuse mõjust, soov ühendustes osaleda ja neid toetada. Selleks me:
- korraldame üritusi, mille eesmärk on edendada siinset kodanikuühiskonna-alast mõtet ning tutvustada ja tunnustada vabaühenduste parimaid praktikaid
- algatame ja osaleme avalikes diskussioonides kodanikuühiskonna teemal ning vahendame avalikkusele kodanikuühiskonna-alast informatsiooni
- loome avalikkusele kergesti kasutatava vabaühenduste andmebaasi, suurendamaks kolmanda sektori läbipaistvust ja võimaldamaks analüüsida ühenduste tegevuse tulemusi
- osaleme kodanikuhariduslike õppeprogrammide väljatöötamises ja elluviimises
- tegutseme ise eeskujuliku ja vastutava vabaühendusena, olles kaasav, hooliv ja abivalmis organisatsioon ning hinnates oma tulemusi läbi ühiskondliku, majandusliku ja keskkondliku mõju.

VÕIMALUSED:

EMSL tegutseb selle nimel, et ühendustel oleks kättesaadav informatsioon ja teised ressursid, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, seda eelkõige suhetes avaliku võimuga. Selleks me:

- jätkame EKAKi elluviimise ja arendamise eestvedamist;
- algatame ja osaleme teisi kaasates ühenduste tegevuskeskkonda puudutava õigusloome ning heade tavade kokkuleppimise ja elluviimise protsessides;
- koostöös ministeeriumidega korrastame ühenduste avaliku võimu poolse rahastamise süsteemi, et see oleks läbipaistev, piisav ja tulemuslik;
- loome avalike teenuste üleandjate ja osutajate info- ja nõustamissüsteemi;
- analüüsime ühenduste arengut ja arenguvajadusi ning aitame neid lahendada;
- kogume, toimetame ja levitame ühenduste tegevuseks olulist informatsiooni eesti, vene ja inglise keeles

OSKUSED
:

EMSL tegutseb selle nimel, et Eesti vabaühendused oleksid hästi juhitud ja tulemuslikud ning ühenduste partneritel oleks vajalikud oskused tulemuslikuks koostööks. Selleks me:
- korraldame koolitusi ühenduste arenguks vajalikel teemadel, eelkõige juhtimisega seotud küsimustes
- koolitame ja nõustame ühenduste partnereid avalikus ja ärisektoris koostööks ühendustega
- anname välja õppematerjale
- aitame vabaühendustel leida lahendusi nende tööd takistavatele probleemidele

Nendest suundadest lähtuvalt koostatakse EMSLi iga-aastased tegevuskavad ja hinnatakse EMSLi tegevuse tulemusi ja mõju.

EMSLi tutvustava, 2004. aasta lõpus ilmunud infovoldikut näete pdf-versioonis siin EMSLvoldik.pdf